výzkumné projekty

Granty

 

řešitelem

Krásná jizba 1927-1948. Design a bytová kultura - zboží, autoři, producenti, 2016-2017, (GAČR: 16-01866S)

Antonín Kybal - cesty designu a textilní tvorby 20. - 60. let 20. století, 2012-2014, (GAČR: P409/12/P847)

Výstavní činnost Krásné jizby, 2008-2009, (GAČR: 408/08/1385), www.krasna-jizba.webnode.cz/

Krajinomalba na výstavách Krasoumné jednoty 1840 – 1890 a její dobová kritická reflexe, 2007 – 2009, (GAUK: 7667/2007), www.krajinomalba-v-praze-1840-1890.webnode.cz/

 

spoluřešitelem

Partage Plus - Digitising and Enabling Art Nouveau for Europeana, European Commision CIP-PSP, 2012-2013.

Artist's Books on Tour - Artist's Competition and Mobile Museum, Culture Programme, 2010-2012

České instituce moderního designu 20. století, 2004-2010 (MK 00002344201)

 

externím spolupracovníkem

Umění 19. století: Mezi Prahou a Mnichovem (GA AV ČR: IAA 800230602)

Ornamental prints, Culture 2000 www.ornamentalprints.eu/en/info_upm.html

České umění 1938-1989 (Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, MKČR, 2000-2001)

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.