bibliografie

2017

Nábytek pro Artěl v genezi kubistického tvarosloví, Jiří Fronek, Lucie Vlčková, in: Mahulena Nešlehová (ed.), Vlastislav Hofman / pocta invenci, Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2017, s. 34-42.

Il Liberty e la Rivoluzione Europea delle Arti, (L .Vlčková, R. Vondráček eds.), Museo Storico e il Parco del Castello di Miaramare, Marsilio Editori, Venezia, 2017, 239 s. 

 

2016

Antonín Kybal, L. Vlčková (ed.), Kant, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2016.

Kubismus, in: Design v českých zemích 1900 - 2000, Iva Knobloch, Radim Vondráček eds., Academia, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2016, s. 103 - 126.

Reklama a popkultura 30. let, (spolu s P. Štemberou), in: Design v českých zemích 1900 - 2000, Iva Knobloch, Radim Vondráček eds., Academia, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2016, s. 261 - 288.

2015

 
  Český kubismus, Průvodce expozicí Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2015.
 
  Czech Cubism, A Guide to the Permanent Exhibition of The Museum of Decorative Arts in Prague, Museum of Decorative Arts in Prague, 2015.  
 
  Petra Trnková, Podle přírody!, Fotografie a umění v 19. století. Příklady z českých a moravských sbírek, in: Umění LXIII, 2015, č. 1-2, s. 112-115.

2014

Vojtěch Preissig - mezi uznáním a opomíjením, in: Vojtěch Preissig - Ze Světce do světa, L. Vlčková (ed.), pro obec Světec vydalo Nakladatelství přátel města Duchcova a Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2014, s. 33-52. https://issuu.com/luciev75/docs/vojt__ch_preissig_____ze_sv__tce_do_6378d245fe6aae

Ex libris, in: Vojtěch Preissig - Ze Světce do světa, L. Vlčková (ed.), pro obec Světec vydalo Nakladatelství přátel města Duchcova a Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2014, s. 73-84. https://issuu.com/luciev75/docs/vojt__ch_preissig_____ze_sv__tce_do_6378d245fe6aae

2013

Emancipace umění, in: L. Vlčková, R. Vondráček (eds.), Secese / Vitální umění ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Arbor Vitae a UPM, 2013, s. 8-17.

Umělecké spolky, časopisy a jejich vizuální styl, in: L. Vlčková, R. Vondráček (eds.), Secese / Vitální umění ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Arbor Vitae a UPM, 2013, s. 60-73.

Plakát, (spolu s P. Štemberou), in: L. Vlčková, R. Vondráček (eds.), Secese / Vitální umění ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Arbor Vitae a UPM, 2013, s. 286-299.

Dílo Antonína Kybala v muzejních sbírkách a úskalí dochování jeho uměleckého odkazu, Muzeum r. 51, č.1, 2013, s. 41-53.

2012

Vojtěch Preissig, Arbor Vitae ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, edice Design - profily - osobnosti, Praha 2012. www.arborvitae.eu/nakladatelstvi/katalog-knih/arbor-vitae/vojtech-preissig/

Mnichovské malířství v Praze, (spolu s R. Prahlem), in: T. Petrasová - R. Prahl (eds.), Mnichov - Praha, Výtvarné umění mezi tradicí a modernou, Academia, Praha 2012, s. 129-167.

Dvakrát k Ladislavu Sutnarovi, Muzeum r. 50, č. 1, 2012, s. 53-58.

Krajina Itálie a její malba v Praze v 19. století. Poznámky k reflexi italské krajiny jako malířského námětu, in: Z. Hojda, M. Ottlová, R. Prahl (eds.), Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 31. ročníku symposia k problematice 19. století, Academia, Praha 2012, s. 453-459.

2011

Antonín Kybal, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2011.

Gebrauchsgrafik und dekorative Entwürfe, in J. Fronek (ed.), Artěl 1908 - 1935 / Tschechischer Kubismus im Alltag, GRASSI Museum für Angewandte Kunst, Leipzig, 2011, s. 293-334.

2010

Krajina / obraz / fotografie, Kant, Praha, 2010. www.galerierudolfinum.cz/index.php?site=publikace%2Fpublikace-vprodeji&id=125

2009

Krajinomalba v Praze 1840 - 1890, Prezentace a reflexe krajinomalby na výstavách Krasoumné jednoty, Pražská edice ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, Praha, 2009. krajinomalba-v-praze-1840-1890.webnode.cz/publikace/

Krásná jizba - výstavní činnost v letech 1929-1936, (lucie Vlčková ed.), edice Kontexty, I. svazek, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha, 2009. www.upm.cz/index.php?language=cz&page=145&year=2009&id=66&img=1189

Jindřich Štyrský - On the Needles of These Days. Fotografie 1934-1935, Fotografie dal Museo di Arti Decorative di Praga, (Lucie Vlčková a Jan Mlčoch), Fotomuseo Giuseppe Panini, Modena, 2009. www.upm.cz/index.php?language=cz&page=145&year=2009&id=64

Jindřich Štyrský - On the Needles of These Days. Photographs from 1934 to 1935, (Lucie Vlčková a Jan Mlčoch), in: PhotoEspaňa 2009, La Fabrica, Madrid, 2009, s. 74-79.

Užitá grafika a dekorativní návrhy, in: J. Fronek (ed.), Artěl - umění pro všední den 1908 – 1935, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Arbor Vitae,  2009, s. 294-334.

Proměny motivu stařeny na konci 19. století, in: Z. Hojda, M. Ottlová, R. Prahl (eds.), Vetché stáří či zralý věk moudrosti?, sborník příspěvků 28. mezioborového symposia k 19. století, Academia, 2009, s. 271-283.

2008

Severská krajina jako krajinářský námět a jeho reflexe v 19. století v Praze, Bulletin Moravské galerie, 2008, s.69-76.

Vojtěch Preissig – Pro republiku! (ed. Lucie Vlčková), Archiv hlavního města Prahy, Pražská edice, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2008, preissig-pro-republiku.webnode.cz/publikace/

Vojtěch Preissig, Time-in, č. 9, 2008, s.76-79, preissig-pro-republiku.webnode.cz/prezentace-texty/

Idyla obrazu české krajiny - „Dokonalí venkované v rajské zemi“, Dějiny a současnost, r.XXX, č. 6, 2008, s. 37-40 files.krajinomalba-v-praze-1840-1890.webnode.cz/200000024-93997958d0/vlckova.pdf

2007

Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století, Bulletin UHS 1/2007, s. 13-14.

Veronika Richterová a Michal Cihlář, in: Zvěrstvo – Zvěrosnubnost Michala Cihláře a Veroniky Richterové, Gallery, UPM, Praha 2007, s. 7. ISBN: 978–80–86990-013-3.www.upm.cz/index.php?language=cz&page=145&year=2007&id=41&img=790

Vojtěch Preissig, ČS republika trvá!, položka katalogu (6.53): (Riepertinger R., Brockhoff E., Eiber L., Lippold S., Wolf P. eds.) Bayern – Böhmen, Bavorsko – Čechy, 1500 Jahre Nachbarschaft, s.392-393, ISBN: 978-3-937974-17-0.

Emanuel Frinta a Družstevní práce – Kontinuita tradice jako skrytý předpoklad úspěšnosti, in: Bulletin Moravské Galerie v Brně (ed. A. Krkošková), str. 69 – 83, 2007.

2006

Letra y fotografía en la vanguardia checa – Sutnar – Sudek y la editorial Družstevní práce, Lucie Vlčková (ed.), Campagraphic, Valencia 2006.

Družstevní práce – Sutnar - Sudek, Lucie Vlčková (ed.), UPM, Praha 2006. www.upm.cz/index.php?language=cz&page=145&year=2006&id=37&img=734

2005

 Vojtěch Preissig – Legionářské plakáty, Historie a vojenství 2005/1, s. 124 – 128

 Česká krajina a Böhmische Landschaft: krajina jako předmět výtvarného zachycení, idealizace a ideologizace, in: Analogon, 44, 2005 analogon

 Vojtěch Preissig, (heslo katalogu), in: Formas e Ambientes, As Coleccoes do Museu de Artes Decorativas de Praga, UPM, 2005, s. 277-279.

 Anotace. Umění, 53/1-6

2004

Peter Kneubühler – Image to print. Art Antiques, 2004/1

Užitá grafika, Úprava tiskovin, Plakáty, Ex Libris, in: Vojtěch Preissig – Soupis díla, Národní galerie v Praze, redakčně přijatý manuskript

Anotace. Umění 52/1-6

2003

Anotace. Umění 51/1-6

1999

Víc než oprašování. Analogon, č. 26-27, 1999, s.128-130.

Svatokrádež – Výstava Surrealistické skupiny. Atelier, č.21, 1999

1996

Jitro kouzelníků?, Analogon, č. 18, s. 129

1994

Žena v čísle jednotném. Analogon, č. 12, 1994

<span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman";="" MS="" 明朝";="" "="">Jiří Fronek, Lucie Vlčková, Nábytek pro Artěl v genezi kubistického tvarosloví, in: Mahulena Nešlehová (ed.), Vlastislav Hofman / pocta invenci, Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2017, s. 34-42.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.