Curriculum vitae

 

* 7. 3. 1975 v Praze

historička umění, kurátorka ve sbírce užité grafiky a fotografie Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Zabývá se dějinami grafického designu a užitého umění první poloviny 20. století a problematikou české krajinomalby 19. století. Je autorkou odborných statí s uvedenou tematikou, například výstavního a publikačního projektu Družstevní práce: Sutnar - Sudek, uvedeného ve Španělsku a reprízovaného v Čechách; Vojtěch Preissig - Pro republiku!; Krajina / obraz / fotografie; Krajinomalba v Praze 1840-1890 atd.

studium

2011 obhájena disertační práce "Krajinomalba v Praze 1840-1890", titul: Ph.D.

od 2003 interní doktorandské studium dějin umění na FF UK (od 2006 externí forma studia; školitel: prof. PhDr. Roman Prahl)

2003 rigorosní zkouška, titul: PhDr.

2002 diplomová práce: „Proměny obrazu české krajiny v 19. století“, (vedoucí Doc. R.Prahl); státní magisterská zkouška, titul: Mgr.   

1995-2002 Filosofická fakulta UK Praha, obor Dějiny umění /seminář Umění 20.stol. (prof. Wittlich), Umění 19. stol.(doc. Prahl)/

1993-1997 Institut základů vzdělanosti UK Praha, bakalářská práce: „Země snivců: obraz zániku na prahu nové doby“, státní bakalářská zkouška, titul: Bc

1989-1993 Gymnázium Na Zatlance v Praze 5

  

zaměstnání

kurátor, Sbírka užité grafiky a fotografie, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, od 9/2003     

 

stáže, školení

2009 Kurz grafických technik (v rámci programu celoživotního vzdělávání), Grafický atelier Akademie výtvarných umění

2008 Kurz grafických technik (v rámci programu celoživotního vzdělávání), Grafický atelier Akademie výtvarných umění

2008 pracovní stáž v rámci projektu mobility Leonardo, Die Neue Sammlung, Staatliches Museum für angewandte Kunst, Design in der Pinakothek der Moderne, München

2008 školení pro kurátory – grafické techniky – Akademie výtvarných umění

2007 školení pro kurátory – grafické techniky – Akademie výtvarných umění

2005/2006 Škola muzejní propedeutiky, Asociace muzeí a galerií ČR

 

členství / komise atd.

Nejkrásnější české knihy roku 2012, Památník národního písemnictví

Artists Book Wanted International Award 2012, Edition Lidu

Grantová komise MK ČR, 2013

Poradní sbor Památníku národního písemnictví pro sbírkotvornou činnost v oddělení uměleckých sbírek, od 2013

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.